نمایشگاه انفرادی عکس
علیرضا عطاریانی
مشاهده: 125
تاریخ : سه شنبه 20 ارديبهشت 1401

یا لطیف

از گذشته های دور اختراعات بشری همیشه با این که برای خدمت به بشریت به وجود آمده ولی به همراه خود مخاطراتی نیز داشته است . این خطرات برای صنعتی و مخابراتی چند برابر بوده طوری که هر ساله هزاران نفر در سرتاسر جهان بر اثر اتصال و برق گرفتگی دچار مرگی دردناک یا نقص عضو و یا دیگر بیماری های مرتبط با برق گرفتگی می شوند .
وجود دکل های برقی خطرناک در پهنه سرزمینی کشورها به جای خود اما وجود خطر در خیابان ها و سطح شهرها که مستقیما در کنار محل زندگی همه آنان قرار دارد ، خطر مضاعفی را به همراه دارد . با وجود این که ما هر روزه از کنار این صحنه های زنده عبور می کنیم ولی کمتر به خطرات احتمالی آن واقفیم و یا حداقل این که کاری از دست ما ساخته نیست تا این که هر از چند گاهی درج خبری در منابع خبری از برق گرفتگی یا اتفاقی دردناک برای کودکی در پارکی یا خیابانی به گوش برسد .
این چند قاب از ابتدا تا انتهای آن ، در یکی از خیابان های اصلی شهر و در حدود کمتر از یک کیلومتر ثبت شده است . امید این که با نمایش این عکس ها ، فکرچاره ای به حال این معضل خطرناک و خطرساز شود .

                                           

خانه عکاسان
تمام حقوق برای خانه عکاسان جوان محفوظ است